O NAMA

Preduzeće Melisa farm iz Apatina uspešno posluje na tržištu od 1992 godine.

Preduzeće Melisa farm je porodična firma specijalizovana za proizvodnju ekstrakata lekovitog bilja osnovana 1992 godine.

Melisa farm je porodično preduzeće koje su osnovali bračni par Željka i Miloslav Pinćir, i ono je nastalo kao odgovor na ljubav prema svemu što je zdravo i prirodno. Oni su svoju ljubav prema ovom poslu preneli i na svoje sinove Stevana i Petra, koji su takođe, kao druga generacija, pronašli svoje mesto u okviru kompanije.
Prilikom osnivanja preduzeća krenulo se sa proizvodnjom i preradom lekovitog bilja, da bi se tokom godina ozbiljnim radom na razvoju tehnologija došlo do proizvodnje suvih ekstrakata ( extractum siccum ) lekovitog bilja, standardizovanih na aktivne komponente.
Kao rezultat napornog i predanog rada danas je Melisa farm ponosna na svoju proizvodnju i kao takva postala je lider na domaćem tržištu u proizvodnji suvih ekstrakata. Dokaz kvaliteta i neka vrsta priznanja za kompaniju Melisa farm jeste i izvoz na Zapadno- Evropsko tržište i tržište SAD-a u iznosu od 90% ukupne proizvodnje.

U preduzeću se permanentno radi na razvoju i usavršavanju tehnologije. Glavni proizvod su standardizovani suvi i tečni ekstrakti na aktivne komponente (kao što su: escin, hipericin, apigenin, arbutin, glukofrangulini, hedrakozid C, polifenoli itd.).
Kontrola kvaliteta se vrši u internoj laboratoriji koja je poseduje sledeću opremu: HPLC, GC, TLC, UV, mikrobiologija kao i druga oprema namenjena za fizičko-hemijske analize.
Ovo preduzeće je 2007 godine uvelo i aktivno primenjuje, inegrisani sistem kvaliteta ISO 9001 : 2019 i HACCP. Sertifikat nas obavezuje na stalno poboljšavanje i razvoj standarda kvaliteta, u interesu naših kupaca. Ovo je bio preduslov za opstanak na domaćem i izlazak na strano tržište. Takođe, kompanija Melisa farm je trenutno u procesu implemnetacije GMP sertifikata, kao odgovor na sve veće zahteve i upite farmaceutske industrije.

Ovde možete pogledati i politiku firme.

Naša vizija

Kao preduslov izvozu je predhodilio proširenje proizvodnih kapaciteta.  U toku je novo proširenje  u cilju povećanja obima izvoza.
Istovremeno sa proširenjem proizvodnje, uvode se inovacije na polju uštede energije, što ima za cilj uštedu novca, a isto tako pozitivnu konotaciju sa ekološkog aspekta. Za ovaj projekat je Melisa Farm 2009 godine dobila bespovratna sredstva kao podsticaj podizanju ekološke svesti u proizvodnji.

Naša misija

Naša misija jeste da se kroz negovanje tradicije, ljubavi prema bilju i prirodi i porodičnih vrednosti stvara dodatna vrednost koja će doprineti poboljšanju zdravlja ljudi na globalnom nivou kao i širenju svesti o važnosti upotrebe prirodnih preparata, nastalih kao rezultat ljubavi i rada porodičnog biznisa.